Er kunnen veel redenen zijn om een seniorencoach in te schakelen. De belangrijkste reden is naar mijn idee, dat u zelf merkt niet meer uit het leven te (kunnen) halen wat u graag zou willen. Veel senioren merken dat het verleden parten gaat spelen. Gebeurtenissen die niet verwerkt zijn (trauma) zoals verlies van dierbaren, verlies van je baan, ziekte van naasten… Verwerken en acceptatie van gebeurtenissen, gedachten en handelingen is een belangrijk proces om goed terug te kunnen kijken op het geleefde leven. 

Ik zou U graag weer willen laten genieten, u helpen om gebeurtenissen een plek te geven, u met plezier terug laten kijken op een mooi, nuttig en dankbaar leven. Maar vooral leren om weer positief naar de toekomst te kunnen kijken, hoe u zich deze ook voorstelt. 

Ester Slotman HBO Gediplomeerd Seniorencoach bij Nu-U

Aangesloten bij LNS, Landelijk Netwerk Seniorencoaches 

https://lns-seniorencoach.nl/